Dotacje unijne

Dotacje unijne to nieoceniona szansa dla firm. Jeżeli tylko umiejętnie się je wykorzysta, można stworzyć wiele nowych miejsc pracy, usprawnić polską gospodarkę oraz, co najważniejsze, poprawić jakość życia Polaków.

 

Dotacje unijne na rozkręcenie własnego biznesu stanowią obecnie najlepszą formę pozyskiwania kapitału dla nowych przedsiębiorstw oraz są bardzo pomocne na poprawę jakości oraz modernizację już istniejących firm. Aby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej należy napisać stosowny wniosek a w nim zawrzeć cały plan biznesowy, wyszczególnić na co pieniądze zostaną przeznaczone i co konkretnie zamierzamy uzyskać. Musi być być on napisany poprawnie pod względem formalnym oraz merytorycznym. Istnieją formy, które specjalizują się w pomocy przy tworzeniu biznesplanów dla innych. Czasem warto skorzystać z ich usług.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, będzie można podpisać umowę o otrzymanie środków z unijnych funduszy i przystąpić do realizacji inwestycji. Jej prawidłowe wykonanie jest podstawą do złożenia wniosku o zwrot kosztów wydatków poniesionych z realizacją biznesplanu. Podstawą wypłaty funduszy są wszelkie dokumenty finansowe oraz faktury, o których była umowa w podpisanej wcześniej umowie. Czasem środki finansowe mogą być wypłacane wcześniej, jeszcze przed ukończeniem inwestycji, dla której staraliśmy się o dotacje. Ważne jest, aby dobrze wykorzystać fundusze unijne oraz wszelkie możliwości, które oferuje nam Unie Europejska.

Leave a comment